یک دقیقه مطالعه

کوک چهارم

منتخب 19 مهر

مجله ایده و آموزش دیفرمگشخصی کفشش را برای تعمیر نزد کفاش می‌برد. کفاش نگاهی به کفش کرده می‌گوید: این کفش سه کوک می‌خواهد و اجرت هر کوک، ده تومان می‌شود که در مجموع خرج کفش می‌شود سی تومان. مشتری قبول می‌کند. پول را می‌دهد و می‌رود تا ساعتی دیگر برگردد و کفش تعمیر شده را تحویل بگیرد. کفاش دست به کار می‌شود.

منتخب روز
کوک چهارم

کوک اول، کودک دوم و در نهایت کوک سوم و تمام…

اما با یک نگاه عمیق در میابد اگرچه کار تمام است ولی یک کوک دیگر اگر بزند عمر کفش بیشتر می‌شود و کفش کفشتر خواهد شد.

از یک سو قرار مالی گذاشته و نمی‌شود طلب اضافه کند و از سوی دیگر دو دل است که کوک چهارم را بزند یا نزند؟ … او میان نفع و اخلاق و میان دل و قاعده توافق مانده است.

یک دو راهی ساده که هیچ یک خلاف عقل نیست. اگر کوک چهارم را نزند روی خط توافق و قانون جلو رفته اما اگر بزند صدای لبیک او آسمان اخلاق را پر خواهد کرد.


دنیا پر از فرصت کوک چهارم است.

و من و تو کفاش های دو دل …

برچسب ها

دیگر پست‌های دیفرمگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن