ژاپن

سایکیو یاکی(ماهی پخته شده با میسوی سایکیو)

این طرز تهیه متنوع ماریناد(مایه مخصوص خواباندن)، با صدها سال قدمت را می‌توان برای ماهی، مرغ یا گوشت مورد استفاده…
بستن