پاکستان

حلوای هویج

مجله ایده و آموزش دیفرمگ- سفرنامه غذا، کشور پاکستان-این دستور یک نسخه بسیار ساده طرز تهیه این شیرینی است که…

مَنتو

مجله ایده و آموزش دیفرمگ- سفرنامه غذا، کشور پاکستان-بقچه‌های خمیری کوچک و زیبایی که پیش غذا و یا غذای سبک…
بستن