ویتنام

نوک چام

مجله ایده و آموزش دیفرمگ– سفرنامه غذا؛ کشور ویتنام، نوک چام یکی از سس‌های اصلی در غذا‌های ویتنامی به شمار…
بستن