UA-118641233-1

مجارستان

شنیسل مرغ مجارستانی

با استفاده از این دستور غذا، مرغ تُرد، با پوشش طلایی خوش‌طعم، همراه با سیب‌زمینی به صورت پوره، پخت یا…
بستن