UA-118641233-1

مالزی

ناسی لماک (برنج نارگیل)

ناسی لماک به عنوان غدای ملی مالزی شناخته شده و همراه ایکان بیلیس، مغز خشکبار بو داده، تخم‌مرغ آب‌پز و…
بستن