مالزی

چار کوای تئو

مجله ایده و آموزش دیفرمگ– سفرنامه غذا؛ کشور مالزی–این غذا باعلاقه زیاد، در خانه‌ها به‌عنوان نودل شنبه‌شب شناخته‌شده است؛ چیزی…

ناسی لماک (برنج نارگیل)

مجله ایده و آموزش دیفرمگ– سفرنامه غذا؛ کشور مالزی-ناسی لماک به عنوان غدای ملی مالزی شناخته شده و همراه ایکان…
بستن