تایلند

پودینگ برنج سیاه چسبناک

مجله ایده و آموزش دیفرمگ– سفرنامه غذا؛ کشور تایلند-این پودینگ دسری بسیار دوست داشتنی است که به راحتی می توانید…

گای پد گراپرو

غذای تایلند (دستور غذا از راشدا ماهامونچیر) مجله ایده و آموزش دیفرمگ– سفرنامه غذا؛ کشور تایلند این غذا یکی از…
بستن