انگلستان

روست بیف با پودینگ یورکشایر

مجله ایده‌وآموزش دیفرمگ– سفرنامه غذا ؛ کشور انگلستان– دستوری که شین از این غذای کلاسیک در اینجا ارائه کرده بسیار…

غذای انگلیسی(پای چوپان)

این غذا روشی بسیار عالی برای استفاده از گوشت‌های پخته از قبل مانده است.در دستور آلیس چند عنصر دیگر برای…
بستن