اسپانیا

گازپاچوی اندلس

مجله ایده و آموزش دیفرمگ– سفرنامه غذا؛ کشور اسپانیا-یک نوع سوپ سرد سنتی است. این مخلوط را میتوان از شب…
بستن